Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych jest firma Joanna Mączka z siedzibą w Poznaniu 60-348, ul. Lubeckiego 2, REGON 302109683, NIP 7781309568, mail joannamaczka11@gmail.com (“Spółka”)

Kontakt:

Możesz się z nami kontaktować telefonicznie pod numerem 663 664 441 lub mailowo pod adres: joannamaczka11@gmail.com

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzamy Twoje dane wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) np. dla następujących celów:

 • umożliwienia Tobie korzystania z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym zapewnienia możliwości pełnego korzystania z platformy i dokonywania zakupów na joannamaczka.pl
 • umożliwienia Tobie założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienia monitorowania zamówień i ich historii;
 • przeprowadzania i realizacji płatności w ramach joannamaczka.pl
 • rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach joannamaczka.pl
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz,
 • kontaktowania się z Tobą, w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług,
 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych.
 • W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane, gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).
 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w wykonaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:
  – analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronie joannamaczka.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji,
  – dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych związanych z administrowaniem serwerami joannamaczka.pl
  – prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych usług i produktów, między innymi umożliwienie Ci pobierania bezpłatnych materiałów szkoleniowych, zapisów na szkolenia online (webinaria)
  – opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników, w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie);
  – prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  – zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Tobie drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,
  – przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z RODO).

W sytuacji gdy udzieliłeś zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe, m.in. w celu:
– zapisywania danych w plikach cookies,
– gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, w jaki jej udzieliłeś.

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe w celu prawidłowego wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane dwóm grupom:
– osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
– podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas obowiązywania łączącej nas umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale co do zasady nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.
Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu odwołania przez Ciebie zgody.

Twoje prawa:

 • masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • tam, gdzie wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdej chwili masz prawo do jej cofnięcia,
 • w każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, w tym w przypadku profilowania.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam świadczenie usług na Twoją rzecz, w tym realizację zawartej umowy i dokonanie płatności, jak również przeprowadzenie procesu wysyłki.

Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie Twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, Twojej pracy, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Do profilowania wykorzystujemy narzędzia analityczne lub umożliwiające remarketing takie jak np. Google Analytics, Facebook.

W jaki sposób zmiany wpłyną na komunikację marketingową przesyłaną Tobie za pośrednictwem email?

Szanujemy Twoje decyzje, więc zawsze możesz zmienić zdanie, jeśli nie chcesz w przyszłości otrzymywać od nas informacji marketingowych.
Pamiętaj, że możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w dowolnym momencie, klikając link anulowania subskrypcji dołączony do każdej informacji marketingowej