Nagranie szkolenia dla właścicieli gabinetów beauty

„Jak zatrzymać klientów, zwiększyć przychody i utrzymać  rentowność gabinetu w czasach kiedy klienci mają mniej pieniędzy?”

Kliknij na VIDEO poniżej, aby odtworzyć